Kyllä Elämälle!
Sanan ja rakentumisen illat

Kyllä Elämälle tapahtumien aiheet ovat usein sävyltään hyvin rohkaisevia, varustavia ja elämään tukea antavia. Tapahtumat voivat olla myös lyhyempiä yksittäisiä puhetapahtumia, sanan ja rakentumisen iltoja tai ko. aiheisiin liittyviä pidempiä seminaareja.
Näihin tilanteihin hyvin luontevasti sopivia aiheita ovat esimerkiksi:
* Kutsumus elämän voimavarana
* Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö
* Jumalan seurakunta tuen ja rohkaisun yhteisönä
* Armolahjat ja luonnonlahjat - rakkauden palvelua varten
* Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen ja tukeminen
* Palvelevan ja rohkaisevan johtajuuden merkitys ja käytäntö
* Rohkaisun voima ihmissuhteissa ja seurakunnassa

Ota rohkeasti yhteyttä, kun toivot näistä rohkaisevista ja varustavista aiheista palvelua alueellesi, seurakuntaasi tai yhteisöösi.
Petri Välimäki 0440 535 222 tai petrijvalimaki@gmail.com