Sielunhoidolliset ja varustavat seminaarit

Sielunhoidolliset ja varustavat Lähellä ihmistä -seminaarit ovat seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa yhdessä suunniteltuja tapahtumia, jotka välittävät armon sanoman nykyihmisille luontevalla tavalla. Siksi ne ovat eri puolilla Suomea koonneet varsin runsaan osanoton.

Lähellä ihmistä -seminaari voidaan toteuttaa joko viikonloppuna tai iltaseminaarina tai iltaseminaarien sarjana. Aikataulu, aiheet ja sisältö suunnitellaan seurakunnan yksilöllistä tarvetta ja toiveita huomioiden. Seminaarit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia sellaisenaan, mutta voivat myös antaa luontevan alkusysäyksen Lähellä ihmistä Kriisi- ja kasvuryhmän aloittamiseen, kun seurakunnassa niin toivotaan.

Tällainen Lähellä ihmistä -ryhmä on ollut suuri apu monille ihmisille, jotka kaipaavat apua, tukea ja rohkaisua elämäänsä. Samalla ne rakentavat osallistujille luontevan sillan pysyvämpään seurakunta-yhteyteen. Hyvin suunniteltu toimintatapa, koulutus ja materiaalipaketti auttavat vapaaehtoisia seurakuntalaisia saamaan hienon mahdollisuuden palveluun.

Esimerkkejä monista eri aiheista, joita seminaarit voivat käsitellä, näet linkistä:

Lähellä ihmistä - seminaari- ja koulutuspalvelupaketti

Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan hyvä paketti seurakuntaasi / yhteisöösi: petrijvalimaki@gmail.com tai soita 0440 535 222.