Pieni esittäytyminen

On ilo kertoa sinulle joitain tietoja meistä itsestämme ja omasta taustastamme. Olemme olleet naimisissa jo yli 38 vuotta, meillä on neljä rakasta tytärtä ja heillä kolme poikaa sekä ihana pieni tyttö. Isovanhemmuuteen liittyvinä arvoniminämme lapset käyttävät fammua ja vaaria. Meille tämä on juuri sitä - mitä arvokkain arvonimi. Koemme, että on todella hieno ja upea lahja olla fammu ja vaari tälle perheellemme. Asumme Lahdessa ja perheen yhteys on meille hyvin tärkeä asia. Usein teemme myös yhteisiä matkoja ja varaamme aikaa yhdessä olemiseen.

Työelämässä me molemmat suuntauduimme alun pitäen enemmän liike-elämään, mutta isot ja rajut koetukset muuttivat perusteellisesti elämän suunnan. Rakkaan poikamme kuolema, molempien vakava sairaus, äärettömän kipeät läheisten menetykset ja lopulta myös vararikko veivät meidät raskaaseen ja syvään useiden vuosien kriisiin. Samalla se johdatti myös kysymään aiempaa syvemmin elämän tarkoitusta ja muita perimmäisiä kysymyksiä. Saimme kohdata Jeesuksen sekä omana henkilökohtaisena Vapahtajanamme, joka antaa syntimme anteeksi, että Herrana ja Hyvänä Paimenena, joka voi antaa tuen, avun ja voiman uuteen, kaikkein syvimmänkin hädän ja heikkouden keskellä. (Joh. 10:9, 27-30)

Myös ammatillinen suunta vaihtui, kun tulimme kutsutuksi mukaan aivan uudelle alalle. Valtakunnallisen kriisipalvelun palveluksessa olimme eri tehtävissä kaikkiaan noin 10 vuotta. Ensin ryhmässä apua hakevana ihmisenä, sitten ryhmän ohjaajana ja kouluttajana. Vuonna 1997 Petristä tuli valtakunnallisen Kriisipalvelun toiminnanjohtaja. Marianne palveli palvelusihteerinä ja kriisiryhmän ohjaajana. Tätä aikaa, jota vahvasti pohjustivat omakohtaiset syvät koettelemusten vuodet, voisi kuvata eräänlaiseksi armon ja lähimmäistyön elämänkorkeakouluksi.

Samalla, kun teimme säännöllistä työtä kriiseistä kärsivien ja hädässä olevien ihmisten vierellä, opiskelimme molemmat aihetta monin eri tavoin - Petri mm. Helsingin yliopistossa ja Marianne Kriisipalvelun sisäisissä koulutuksissa. Nykyiseltä koulutukseltaan Petri on teologian maisteri, pääaineena käytännöllinen teologia ja sen sisällä erityisesti pastoraalipsykologia. Lisäksi hänellä on opettajan koulutus sekä kaupallinen ja johtamiskoulutus. Mariannella on kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus.

Vuonna 2002 Petri vihittiin papiksi ja hän palveli viisi vuotta Lahdessa aikuistyöstä vastaavana seurakuntapastorina. Lisäksi olemme palvelleet eri oppilaitoksissa, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä kouluttajana jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Ennen Mission Europen palvelutyön alkamista Petri palveli noin 10 vuotta sielunhoidollisiin, varustaviin ja valmentaviin koulutuksiin erikoistuneen Perheniemen evankelisen opiston rehtorina, Marianne palvelusihteerinä.

Työ Perheniemessä ja muissa oppilaitoksissa on mahdollistanut sen, että olemme saaneet olla moninkertaistamassa palveluamme. Joka vuosi monet sydämestään palvelevat opiskelijat ovat näin saaneet varustusta, rohkaisua ja tukea palveluunsa.

Yksi erityinen ilonaihe näinä vuosina on ollut se, että olemme saaneet palvella varsin laajasti ja monipuolisesti kristittyjen yhteyttä. Sadoissa sielunhoidollisissa seminaareissa yli kirkkokuntarajojen eri puolilla Suomea (ja jonkin verran myös lähialueilla Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Latviassa) olemme saaneet palvella niin oman luterilaisen kirkkomme seurakuntia kuin helluntaiseurakuntia, babtisteja, Vapaakirkkoa, Metodistikirkkoa, lukuisia erilaisia herätysliikkeitä, oppilaitoksia ja muita yhteisöjä. Tahdommekin aivan tietoisesti ja käytännössä panostaa Vapahtajan oman rukouksen toteutumiseen, "että he yhtä olisivat." (Joh. 17) Siellä missä tämä yhteys saa käytännön muodon, voi usein kokea erityisen siunauksen. Perimmiltään ei ole kyse vain siitä, että teemme yhdessä työtä, vaan siitä, että olemme samaa Jumalan perhettä - siskoja ja veljiä! Ja niin juuri Raamattu asiasta opettaa. (Ef. 2:19-20)


Kaikista näistä ihanista mahdollisuuksista olemme kiitollisia Jumalalle. Hänelle yksin kuuluu perimmäinen kiitos ja kaikki kunnia! Samalla tahdomme kiittää myös kaikkia niitä lähimmäisiä, jotka ovat eri tavoin tukeneet meitä tällä matkalla ja palvelussamme.

Sinä, joka osaltasi tuet niitä, jotka palvelevat muita, saat kiitollisin mielin iloita jokaisesta ohjelmasta, tapahtumasta, koulutuksesta ja eri tavoin kohdatusta ihmisestä tietäen, että sinä olet ollut tärkeällä tavalla sitä rakentamassa oman tukesi kautta. Jumalan on kunnia ja perimmäinen kiitos, mutta iloita mekin kaikki saamme - kiitollisina siitä, että Hän on antanut meille niin tärkeän mahdollisuuden osallistua!

On iso ilo edelleen jatkaa yhdessä matkaa ja palvelua koko tällä hienolla tiimillä, jonka tärkeä osa sinä esirukoilijana ja tukijanamme olet!

Kaikkia ystäviämme kiittäen ja siunaten!

MARIANNE JA PETRI